Användarvillkor

Följande användarvillkor (“Användarvillkor”) gäller för all användning av Fantasy SHL (“Spelet”). Termen “Användare” refererar till alla registrerade användare i Spelet. Termen “Spelutgivare” refererar till Pregame AB som utgivare av Spelet och "SHL" refererar till Svenska Hockeyligan AB och de lag som spelar i Svenska hockeyligan.

Genom att registrera dig och delta i Fantasy SHL bekräftar du att du har läst och förstått Användarvillkoren och accepterar dem i sin helhet.

Registrering

1) För att delta i Spelet och bli en Användare behöver du registrera ett lag på Spelets officiella hemsida fantasy.shl.se, vilket du kan du göra från valfritt land.

2) Spelets åldersgräns för att registrera konto är 13 år.

3) Registreringen är gratis och öppen under hela SHL-säsongen fram till deadline för den sista grundserieomgången. Det erbjuds ingen möjlighet att köpa varor eller tjänster i spelet.

4) Spelutgivaren förbehåller sig rätten att ta bort eller stänga av lag och ligor som använder namn som strider mot svensk lag, inkräktar på varumärken eller uppfattas som stötande eller opassande, samt lag som inte är skapade av fysiska personer. Användaren ansvarar själv för att följa dessa regler.

5) En användare är själv ansvarig för att inloggningsuppgifter hålls hemliga för utomstående. Det går att be om ett nytt lösenord från startsidan i händelse av borttappade inloggningsuppgifter. Om du som användare inte får något mail när du försöker återskapa lösenordet, kom då ihåg att kolla av inkorgen från flera olika potentiella e-postadresser som du kan ha använt vid registreringen.

6) För att delta i spelet från start behöver laget vara registrerat innan deadline senast en timme innan den första matchen innan i den första matchveckan (“Matchvecka 1”) på säsongen.

7) Användare som registrerar sig senare på säsongen kommer att börja samla poäng först efter nästkommande matchveckas deadline.

Spelregler

8) Spelet följer de regler som är publicerade på fantasy.shl.se. Regler kan ändras mellan säsonger, vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad under sidan för “Regler”. Spelutgivaren förbehåller sig rätten att justera eller komplettera regler under säsong, om särskilt viktiga skäl ligger bakom och i sådant fall kommer sådana ändringar att kommuniceras via “Regler” och “Nyheter” på fantasy.shl.se samt via spelets sociala medier.

9) Spelutgivaren kommer att vara den enda beslutsfattaren i alla frågor som gäller tolkning av spelets regler. Dessa beslut går inte att överklaga.

10) Alla poäng som delas ut i spelet är baserade på den officiella statistiken som SHL hämtar från Statnet AB:s statistiktjänst. Poäng kan i vissa fall korrigeras i upp till åtta timmar efter att en match har tagit slut, vilket sker automatiskt om statistiken justeras av Statnet. Spelutgivaren har ingen möjlighet att ändra poäng i spelet.

Priser

11) Vissa av spelets tävlingar innehåller priser. Det kan handla om veckopriser, månadspriser, säsongspriser eller andra priser som kan tillkomma.

12) För att vinna ett pris behöver en Användare, utöver den tävlingsmässiga prestationen, uppfylla reglerna i punkt 4.

13) Vinnare kontaktas först via mail för bekräftelse av identitet. Om vinnaren accepterar priset accepterar den också att Spelutgivaren och/eller samarbetspartners kan publicera namn och eventuell kommentar/bild på fantasy.shl.se och Spelets sociala medier samt samma innehåll på en webbsida och/eller sociala medier hos en samarbetspartner. En Användare under 18 år kan acceptera ett pris genom godkännande från vårdnadshavare och då kommer vi att söka tillstånd hos denne för godkännande av publicering av namn, bild och kommentar.

14) Priset kan inte bytas mot något annat pris eller pengar.

15) Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

16) Se alla tävlingar och priser under fliken “Vinster”.

17) Om två lag slutar på samma poäng i en tävling vinner den Användare som registrerat sig först inför eller under gällande säsong.

18) Vinnarens lagnamn kan publiceras på fantasy.shl.se eller sociala medier kort efter att en tävling är avslutad. Om användaren registrerat sin Twitter-användare i sin profil kan Spelutgivaren komma att tagga kontot via spelets Twitter-konto. Twitter-kontot kan även taggas i andra sammanhang, exempelvis i slutspurten av en tävling eller om laget lyckats med en särskild bedrift.

Tillgång och ansvar

19) Spelet erbjuds gratis och i befintligt skick. Spelutgivaren strävar efter att informationen i spelet ska vara korrekt och uppdaterad, dagligen, från spelets lansering fram till att grundserien är färdigspelad, men lämnar inga garantier på att så alltid är fallet vid varje tidpunkt.

20) Spelet ska i normala fall vara tillgängligt dygnet runt.

21) Spelutgivaren strävar efter, men garanterar inte, att spelet alltid fungerar felfritt och är tillgängligt. Vid upptäckta fel ska Spelutgivaren så fort som möjligt åtgärda dem samt informera om dessa begränsningar.

22) Spelutgivaren har rätt att tillfälligt stänga sidan för systemunderhåll. I sådana fall meddelas detta på fantasy.shl.se/nyheter och på spelets sociala medier i förväg.

23) Spelutgivaren tar inte ansvar för eventuella skador, förluster eller besvikelser som uppkommer som ett resultat av användandet av spelet. Detta gäller även vid programfel, virus eller begränsningar i spelets funktionalitet.

24) Spelutgivaren har rätt att tillfälligt eller permanent stänga av lag vid misstanke om att kontot används i strid med dessa användarvillkor eller mot svensk lag.

25) Spelet innehåller material som är skyddat av upphovsrätt. Immateriella rättigheter som tillhör Spelutgivaren, dess licensgivare eller tredjepart såsom bilder, grafik, text, varumärken, logotyper och källkod får inte nyttjas i något annat sammanhang än i användandet av spelet i enlighet med spelreglerna och användarvillkoren.

26) Användare har inte rätt att överföra/underlicensiera spelplattformen eller rättigheterna till någon annan.

27) Det är ej tillåtet att försöka komma åt uppgifter om en annan användare som den inte givit sitt medgivande till.

28) I spelet kan det förekomma länkar och reklam från tredjepart. Spelutgivaren tar inte ansvar för innehåll som visas på någon annan sida än fantasy.shl.se.

Personuppgifter

29) Genom att registrera ett användarkonto bekräftar Användaren att den ingår ett avtal med SHL och accepterar att Spelutgivaren och SHL behandlar dennes personuppgifter i enlighet med GDPR.

Personuppgifter som samlas in och behandlas är:

Din e-postadress i syfte att

  1. skapa ett konto för att identifiera dig som Användare, dina inställningar, ditt lag och aktiviteter i Spelet med avtal som rättslig grund.
  2. kommunicera aktiviteter kopplade till Spelet med Användaren och Användarens lag t.ex. uppdateringar, vinster, förluster, tävlingsresultat och information med avtal som rättslig grund.
  3. kommunicera aktiviteter kopplade till SHL:s verksamhet som bedöms vara relevant för Användaren med intresseavvägning som rättslig grund.

För och Efternamn i syfte att

  1. tydliggöra och anpassa kommunikationen med dig som Användare av Spelet från Spelutgivaren och SHL med rättslig grund Avtal.
  2. publicera information i Spelet som rör ditt lag vid listningar (topplistor) som kan ses av andra användare i Spelet med rättslig grund avtal.
  3. publicera information på sociala medier när Priser eller andra utnämningar du som Användare erhållit genom olika prestationer.

Bostadsort i syfte att

  1. informera om lokala aktiviteter för SHL i närområdet med rättslig grund intresseavvägning.
  2. skapa statistik avseende nyttjande och användande av Spelet med rättslig grund intresseavvägning.

Födelsedata, ej personnummer, i syfte att

  1. med rimlig grund säkerställa att du som registrerar en Användare uppfyller minimiåldern 13 år.
  2. vid kommunikation med målsman, för ej myndig Användare, att använda en kombination av information från Användaren för att säkerställa riktigheten i målsmannens önskemål vid kommunikation med oss.

I övrigt går Spelutgivaren under SHL:s integritetspolicy som hittas här: https://www.shl.se/terms

Kontakt & radering av personliga uppgifter

30) Svar på regelfrågor hittas under “Regler” och frågor om Användarvillkoren hittas under “Användarvillkor”. För övriga frågor går det bra att kontakta Spelutgivaren via DM på Spelets sociala medier eller maila support@fantasy.shl.se.

31) För att avsluta Spelet och avregistrera din Användare samt radera dina personliga uppgifter, maila då radera@fantasy.shl.se från den mail du använde till registreringen. Om du registrerat ditt lag via Facebook eller Google mailar du från samma mail som du har kopplad dit. Alternativet när en Användare skall avlsutas via Målsman är att denne kontaktar spelutgivaren enligt ovan eller SHL via personuppgift@shl.se. Radering innebär att Användarens konto avslutas och avtalet upphör samt att användarens personuppgifter raderas.